Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RSS

Pasaules literatūra visai pasaulei
Mārtiņš Laizāns
22.09.2017

Ar šo rakstu Ubi Sunt sāk publicēt rakstu sēriju par pieredzi Pasaules literatūras institūta vasaras forumā — 2017. gada jūlijā tajā piedalījās portāla redkolēģijas dalībnieks Mārtiņš Laizāns, LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas lektors.

Pasaules literatūras institūts (The Institute for World Literature, IWL) ir Hārvarda Universitātes Salīdzinošās literatūrzinātnes nodaļas paspārnē izveidots pētījumu centrs. IWL vadītājs ir viens no šībrīža salīdzinošās literatūrzinātnes un pasaules literatūras korifejiem Deivids Damrošs (David Damrosch), profesors Hārvarda Universitātē.

IWL mērķis ir pievērsties dažādiem mūsdienu globalizētās pasaules literatūras pētīšanas aspektiem, sarežģījumiem un izaicinājumiem, kā arī veicināt globālas diskusijas par iespējamiem jauniem ceļiem literatūras pētīšanā, jaunāko pieeju izmantojumu literatūras mācīšanā augstākajā līmenī un pasaules literatūras un salīdzinošās literatūrzinātnes studiju programmu un pētījumu popularizēšanā.

Būtisks iemesls, kāpēc šāda pētniecības institūcija tikusi radīta, ir 21. gadsimta pasaules kultūraina, kurā arvien mazāk vietas atliek savrupai nošķirtībai vai paštaisnai kultūrpārākuma apziņai. Gluži pretēji — nav vairs iespējams nopietni un godprātīgi spriest par kultūru un literatūru no ilgus gadsimtus pastāvējušām Rietumu kultūras pašpasludinātām dominances un kanoniskuma pozīcijām vai arī šaura vienas nācijas skatpunkta, neņemot vērā paralēli noritošos procesus citās kultūrtelpās.

Piemēram, runājot par antīko traģēdiju, būtu vēlams aplūkot ne tikai pašu dramaturgu avottekstus, bet arī Āfrikā 20. gs. tapušus ietekmīgus dramaturģiskus darbus — Dienvidāfrikas rakstnieka Atola Fugārda (Athol Fugard) darbu "Sala" (The Island), nigēriešu rakstnieku Femi Osofisana (Femi Osofisan) darbu "Tegonni" (Tegonni) un 1986. gada literatūras nobelista Voles Sojinkas (Wole Soyinka) lugu "Eurīpida Bakhantes" (The Bacchae of Euripides).

Visi uzskaitītie dramaturģijas darbi ir būtiski ne tikai lokālajās kultūrās, kurās tie funkcionē gan kā politiskas cīņas veicinātāji, gan postkoloniāls komentārs, bet arī starptautiskajā literāru tekstu un dramaturģisku uzvedumu apritē. Lai gan šo darbu radīšanu ietekmējusi klasiskā laikmeta Atēnu dramaturģija, šie 20. gs. teksti un uzvedumi savukārt ne mazā mērā ietekmējuši arī antīkās dramaturģijas uztveri un tās funkcionalitāti 20. un 21. gadsimtā, īstenojot vienu no literatūrzinātnes paradoksālajām aksiomām, ka ne tikai agrāki literāri darbi ietekmē vēlākus, bet vēlākie senāk tapušos daudz lielākā mērā.

Lai veicinātu izpratni un aktuālu diskusiju par globāliem literatūras un kultūras procesiem, IWL jau septiņus gadus katru vasaru kādā pasaules nostūrī (Pekinā, Stambulā, Lisabonā un citur) rīko mēnesi ilgu forumu, kurā literatūras un ar to saistīto jomu pasaules vadošie pētnieki rīko seminārus, kolokvijus un priekšlasījumus — tajos piedalās pasaules universitāšu doktoranti, doktori un profesori, lai kopīgiem spēkiem iezīmētu jaunus virzienus literatūras pētniecībā un apjaustu veiksmīgākos pēdējo gadu paveikumus un pētījumus. Institūta darbības laikā tajā kā semināru vadītāji un plenārlektori piedalījušies Gajatri Spivaka (Gayatri Spivak), Orhans Pamuks (Orhan Pamuk), Homi Bhabha (Homi Bhabha) un Sūzana  Basneta (Susan Bassnett), kā arī daudzi citi, kuri augstākā līmeņa literatūras studentiem un profesoriem papildu komentārus neprasa.

2017. gadā IWL vasaras forums noritēja Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, pulcējot pētniekus un mācībspēkus no 34 pasaules valstīm. Šogad semināru un kolokviju tematika bija saistīta ar modernisma un tā mantojuma pārvērtējumu, literāru tekstu tulkošanas problemātiku globālas daudzvalodības apstākļos, kosmopolītisku trimdas un migrācijas literatūru, kā arī daudziem citiem tematiem. Atsevišķi par dažiem 2017. gada IWL semināriem, kolokvijiem un citiem pasākumiem varēsit izlasīt literatūras portāla Ubi Sunt turpmākajās publikācijās.

Vairāk par Pasaules literatūras institūtu uzzināms šeit: iwl.fas.harvard.edu