Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RSS

Gaidot Kavafi. Solis tuvāk
Ojārs Lāms
07.04.2018.

Gaidot Konstantina Kavafja dzejas krājumu latviski, "Ubi Sunt" turpina iepazīstināt lasītājus ar šo pārsteidzošo, bet mūspusē vēl mazzināmo grieķu dzejnieku.

Konstantins Kavafis mūžu nodzīvoja Aleksandrijā, gan ar ilgākiem atbūtnes periodiem dzīves sākumposmā – pusaudža gadi Londonā, daži jaunības gadi Konstantinopolē un pāris visnotaļ īslaicīgi braucieni uz Grieķiju.

Dzejnieka bērnībā Aleksandrija piedzīvoja strauju kapitālistisku izaugsmi, kuras nozīmīgs dzinējspēks bija grieķu lielburžuāzija, pie kuras piederēja arī Kavafja ģimene. Vēlākos gados senā pilsēta kļuva par imperiālistisku tīkojumu sadursmes arēnu. Pilsētas un apkārtnes dzīve kļuva aizvien pretrunīgāka, sarežģītāka un apdraudētāka. Laikmeta norišu fonā – bagātīga vēsture, dažādu kultūru un ticību pieminekļi, zīmes un drupas.

Dzejnieka pieredzē personīgās dzīves dimensiju meklējumi savijas ar mīta un vēstures stāstu atbalsīm, nemitīgām paralēlēm un krustpunktiem, kas rada savdabīgu dzejas pasauli, kurā galvenā vērtība ir apziņai un atmiņai, kas akumulē gan erotiskos piedzīvojumus, gan intelektuālos meklējumus, gan vidi, kura vienlaikus ir pilsētas sienu ierobežota un bezgala atvērta. Apziņas dzīves nozīmīgums izkristalizējas kā pretstats dieniškai bezjēgai, ko liriskas sarunas formā dzejnieks izsaka 1913. gadā sarakstītajā dzejolī "Ja arī tu nevari dzīvot tā, kā gribi".

"Tu" formu dzejnieks diezgan bieži izmanto savas poēzijas konstrukcijās. Vai tas ir monologs, domāts ikvienam, kas gatavs uzklausīt, vai arī kādas sarunas fragments, – to nosaka lasītāja uztvere. Tikpat labi tekstā var saklausīt arī pravietošanas noskaņas, dzīves gudrības vai šaubu balsi. Dzejoli caurvij divi noliedzoši vārdi "nevari" un "nepadari", kuru lietojums izvēršas līdz pozitīvam tādas dzīves apliecinājumam, kura var iegūt vērtību par spīti nevarēšanai.

 

 

Ja arī tu nevari dzīvot tā, kā gribi

 

Ja arī tu nevari dzīvot tā, kā gribi,

vienu vismaz pamēģini,

cik vien vari: nepadari dzīvi lētu,

pārāk bieži tiekoties ar cilvēkiem,

pārāk bieži skraidot un pļāpājot.

Nepadari dzīvi lētu,

vazājot to apkārt

un uzspiežot tai

dažādu sakaru un saviesīgu tikšanos

dienišķo bezjēgu,

līdz tā kļūst par smagu, svešu nastu.

[1913]

 

No grieķu valodas tulkojis D. Dimiņš

 

Par Konstantinu Kavafi lasiet portālā "Ubi Sunt" arī pirmo sērijas rakstu "Gaidot Kavafi".