Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RSS

Atskats uz Baltijas studentu konferenci "Bridges in the Baltics"
Evelīna Zilgalve
07.12.2017.

Stokholmas Universitātē no 6. līdz 7. oktobrim risinājās piektā Baltijas studentu konference "Bridges in the Baltics". Tās programma un dalībnieku pulks bija visai raibi, un, jāteic, dzirdētais un redzētais stipri pacēla mūsu – Baltijas reģiona – pašapziņu.

"Bridges in the Baltics" (latv. "Tilti Baltijā") mērķis ir pulcēt dažādu valstu bakalaura, maģistra un doktorantūras studentus, kuri pētī Baltijas reģiona vēsturi, valodas, literatūru, teātri, kultūras u. tml. Šīs zinātniskās sanāksmes aizsākumi meklējami Tartu – pirmā konference notika Tartu Universitātē 2013. gadā. Nākamajā gadā konference risinājās Rīgā, tad – Viļņā, pēcāk – Varšavā. Šogad ar Stokholmas Universitāti pirmais cikls noslēdzies: nākamgad studenti atkal tiksies Tartu.

Tikšanās ar krāšņo dalībnieku spektru atgādināja, ka Baltijas reģions ietver ne tikai Baltijas valstis, bet arī visas pārējās zemes, kurām pieskaras Baltijas jūra. Turklāt neba tikai jūras apskalotajiem šis reģions šķiet pētījumu vērts. Līdzās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas studentiem programmā sastapām arī Somijas, Krievijas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas un Lielbritānijas augstskolu pārstāvjus. Turklāt jāpiemin, ka to izcelsme bija meklējama arī krietni tālākās zemēs – pat Spānijā un Ķīnā.

Vēsturē, literatūrzinātnē, valodniecībā, teātra zinātnē, kulturoloģijā, pedagoģijā un citās jomās apskatīto tematu loks bija plašs, piemēram, Kauņas reprezentācija lietuviešu prozā, baltu valodu mācīšana Ķīnā, kopīgais saikļu un partikulu nozīmēs latviešu valodā, reālisms mūsdienu latviešu bērnu literatūrā, pilsētas vietu nosaukumi Viļņas jauniešu slengā, Baltijas valstīs ievēlēto deputātu aktivitāte Eiropas Parlamentā, igauņu adesīvs un tā tulkojumi lietuviešu valodā, igauņu adījumu raksti, seno apbedījumu izpēte Vilkmuižas ezerā, Elmāra Seņkova "Trīnes grēku" postdramatiskā valoda un vēl, un vēl.

Starp plenārsēžu runātājiem bija Stokholmas Universitātes profesors Bernhards Velhli (Bernhard Wälchli), Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas vecākais bibliotekārs pētniecības jautājumos Jānis Krēsliņš, kā arī viens no konferences organizētājiem Latvijas Universitātes un Stokholmas Universitātes profesors Pēteris Vanags.

Te bija sastopami visu līmeņu studenti, daudziem šī bija arī pirmā uzstāšanās konferencē, un uztraukumu lielai daļai pastiprināja runāšana angļu valodā. Tomēr labvēlīgā atmosfēra, iespēja gan uzklausīt profesoru ieteikumus, gan dalīties pieredzē ar "tādiem pašiem kā es", proti, studentiem, – tie visi ir lieli ieguvumi.

Skaidrs, ka, būdama Latvijas pārstāve, es ļoti priecājos Stokholmā sastapt ne tikai savējos, proti, kolēģus no Latvijas Universitātes, bet arī no Liepājas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes, tāpat arī bija liels prieks sastapt latviešu studentus, kuri Baltijas studijām izvēlējušies citu valstu augstskolas: Tartu Universitāti, Stokholmas Universitāti, Edinburgas Universitāti un Maskavas Valsts pedagoģisko universitāti.  

Paldies konferences organizatoriem – Stokholmas Universitātei un Tartu Universitātei –, kā arī pārējiem atbalstītājiem, tostarp arī Latvijas Universitātei un Latviešu valodas aģentūrai.

Sākam gatavot tematus – pieteikšanās nākamajai "Bridges in the Baltics" jau pavasarī, un rudenī tiekamies Tartu!