Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RSS

Daigas Lapānes dzejoļu krājuma “Mirklis virs valodas” atklāšana
Ligita Levinska
11.12.2012

27. novembrī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes bibliotēkas viesmīlīgajās telpās notika minētās fakultātes bijušās studentes (absolvējusi gan baltu, gan klasisko filoloģiju) Daigas Lapānes dzejoļu krājuma “Mirklis virs valodas” atklāšana visai intīmā gaisotnē. Starp citu, dzejniece pati ir arī grāmatas pirmā vāka vizuālā noformējuma autore.

Kā jau grāmatas atklāšanas svētkos, varēja uzzināt interesantus faktus gan par autori, gan dzejoļu tapšanas procesu; vārdu sakot, norisa bieža atkāpšanās pagātnē. Piemēram, studiju procesā Daiga Lapāne Humanitāro zinātņu fakultātes dekānei profesorei Ilzei Rūmniecei (kas arī bija klāt un sacīja apsveikumu vārdus) pēc lekcijas atstājusi uz galda pašsacerētu dzejoli sengrieķu valodā, tā apliecinot savu nopietno tiekšanos dzejas virzienā jau studiju laikā.

Autore gan deklamēja savu dzeju, gan uzticēja to darīt aktrisei Līgai Liepiņai. Apgāda “Jaunā Daugava” vadītājs Viesturs Vecgrāvis aktualizēja motīvus un tēmas jaunās dzejnieces lirikā, sniedzot kopainu par visa dzejas krājuma noskaņu. V. Vecgrāvis ieteica krājumu lasīt lēni, lai iedziļinātos nianšu dzīlēs, kā arī krājuma apzīmēšanai izmantoja vārdkopu “smalkjūtīga dzeja”. Viņš uzsvēra: krājumā dominē gaišu ilgu motīvs, kam nav traģisku nojausmu; kalpošanas motīvs, kas saistīts ar pietāti, bijību. Dzejoļu krājumā ir impresionistisks prieks par dzīvi, kur svarīga mirkļa mūžības izjūta, izgaismotie momenti. Tajā meklējama bezgalības tieksme un augstāko vērtību akcents (Dieva, mīlestības jēdziens), kā arī plaša saderības izjūta un dabas fenomens (starp citu, autore ir sēliete). Atklāšanas svētkos Daigu Lapāni sveica arī dzejoļu krājuma redaktore un ievada autore Amanda Aizpuriete un lietuviešu dzejniece Birute Ļenktīte (Birutė Lenktytė), kuras dzeju D. Lapāne atdzejojusi. Autore pateicās Sarmai Kļaviņai un Dacei Markui par studiju laikā ieguldīto darbu, jo valodniecība iedvesmojusi autori uzrakstīt vairākus dzejoļus. Arī klasiskās filoloģijas studijas atstājušas pēdas viņas dzejā: plaši tiek izmantoti sengrieķu mitoloģijas tēli un motīvi.

Pēcpusdienas harmonisko noskaņu lieliski papildināja dziesminieks Jānis Cirvelis, kura mūzika sabalsojās ar dzejas noslēpumu: mirkli virs valodas, ar kuru, kā atklāj dzejniece, tik patīkami rotaļāties.