Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RSS
Dizains: Toms Burāns
Dizains: Toms Burāns

Latvijas Literatūras gada balvas 2012 organizatoru un ekspertu komisijas vēstule
LALIGABA
25.04.2013

Cien. portāla UBISUNT.LU.LV redakcijai un god. autoriem:  

 

Latvijas Literatūras gada balvas 2012 ekspertu komisija pauž dziļu nožēlu par situāciju, kas radās saistībā ar komisijas locekles tulkotājas Mudītes Treimanes balvai nominēto darbu īsrecenziju tapšanu, par zemu novērtējot savas „tekstrades” spējas un par savu uzdodot citu autoru jau formulētu viedokli. Saistībā ar šo Latvijas Literatūras gada balvas organizatori un ekspertu komisija vēlas atvainoties UbiSunt redakcijai un autoriem, uzņemoties atbildību par šo situāciju un turpmāk stingri sekojot līdzi recenziju tapšanas autorības atbilstībai un kvalitātei.

Vēlamies paust viedokli, ka šāda iespēja līdz šim šķitusi neiespējama – LaLiGaBas organizatori nekad nav nedz atbalstījuši, nedz, vēl jo vairāk, veicinājuši jelkādas plaģiāta izpausmes, jo uzticējušies triju LaLiGaBas organizāciju deviņu deleģēto ekspertu pašsaprotamajai kompetencei, viedokļa un vērtējuma paušanas spējai un autora atbildībai un tāpēc nav arī uzskatījuši par nepieciešamu uzsvērt šo aspektu, veidojot recenzijas. Pievienojamies Arņa Koroševska („Dziedi man, mūza, par dusmām...jeb nelielas pārdomas par plaģiātismu”, 23.04.2013, http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/t/20500/) teiktajam, ka „šis gadījums ir prātam neaptverams” un šāda rīcība nav pieļaujama.

Vēlamies informēt, ka Latvijas Literatūras gada balvas ekspertu komisija un organizatori, uzzinot šo faktu, reaģēja nekavējoties, izņemot minētās recenzijas no balvas mājas lapas un citiem informācijas avotiem, paužot atvainošanos UbiSunt redakcijai, kā arī publicējot recenzijas mājas lapā ar attiecīgo autoru vārdiem.

Apzinoties, ka arī viena eksperta „zagtas” īsrecenzijas diemžēl met ēnu uz ekspertu komisijas darbu kopumā, vēlamies piebilst, ka īsrecenzijas ir katra individuālā recenzijas autora atbildības un goda prāta jautājums, turklāt projektā īsrecenzijas ietvertas kā nominēto darbu publicitātes balsts, nevis pamatojušas komisijas lēmumus tekstu atlases gaitā vai fināla balsojumā.

Ne visas mācības nāk viegli, un šī LaLiGaBai ir no viena smagākajām, kura jāpārvar, cerot uz literatūras nozares kolēģu solidaritāti un sapratni.Dziļā cieņā –

Latvijas Literatūras gada balvas 2012 organizatori un ekspertu komisija

24.04.2013.