Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
RSS

Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" tulkojums poļu valodā. Jauniešu leksikas pārnesuma problēma
Leslavs Gorals
13.02.2018

Jāņa Joņeva romāns "Jelgava 94" izdots 2013. gadā, un teju katram lasītājam Latvijā tas ir ļoti labi zināms. Latvietim ir saprotams grāmatas kultūras un vēsturiskais konteksts, savukārt lasītājam no Polijas, kurš neko daudz nezina par Latvijas vēsturi un kultūru, uztvert tekstu ir ļoti grūti. Tāpēc rodas jautājums – vai šo grāmatu ir iespējams tulkot poļu valodā?

Ja tas ir iespējams, tad tulkotājam jārisina vairāki jautājumi. Pirmkārt, būtu jāmaina grāmatas nosaukums, jo poļu lasītājs nezina, kas ir Jelgava. Ko tas nozīmē? Var rasties pārpratums, piemēram, kāds varētu nodomāt, ka Jelgava ir ēdiena nosaukums. Protams, daļa poļu zina, ka tā ir pilsēta, taču, lai sasniegtu lielāku lasītāju pulku, romāna nosaukumu labāk būtu mainīt. Lai aizstātu grāmatas oriģinālnosaukumu, iespējams, Jelgavas vietā varētu izmantot kādu Polijas pilsētu, piemēram, Katovice, Zelona Gura, Mislovice, Legņica, taču tādā gadījumā tiks zaudēts grāmatas konteksts. Atbilstošāks romāna nosaukums poļu versijā varētu būt – "Paaudze 94". Tas zināmā mērā ir saistīts ar grāmatas saturu un vēsta par tā būtību.

Otrkārt, tulkojot Joņeva romānu, problēmas varētu radīt vulgārismi un aizguvumi no krievu valodas, kuru šajā grāmatā ir ļoti daudz. Polijā krievu valodas vulgārismu lietošana nav izplatīta, tāpēc lasītājam tie nebūtu saprotami. "Jelgavas 94" tulkotājam tos vajadzētu mainīt pret vulgārismiem poļu valodā. Taču tas varētu nebūt pats labākais risinājums, jo šo vārdu maiņas rezultātā var tikt zaudēts, piemēram, kultūras konteksts. Apsverams variants ir iespēja nesaprotamos vārdus skaidrot grāmatas pielikumā, taču šis arī nav parocīgākais veids, kā lasīt romānu.

Treškārt, interesantu tulkošanas procesu radītu varoņu pseidonīmi – Nāve, Mele, Zombis, Mēness, Nākotne. Šos pseidonīmus burtiski tulkot poļu valodā nav jēgas, jo neviens polis nespētu saprast, kā tas ir, kad citu cilvēku sauc tāpat kā varoni grāmatā. Neviens nekad poļu valodā nenosauktu citu cilvēku par Nāvi (pol. śmierć) vai Nākotni (pol. przyszłość), jo tie nav vārdi, kurus lietojam, kad gribam runāt par citiem cilvēkiem. Šajā gadījumā tulkotājam vajadzētu padomāt par pseidonīmiem, kuri būtu saistīti ar to īpašniekiem.

Citi vārdi, kuri vairāk jāapsver, tulkojot grāmatu, ir: jefiņš, losis, bandīts, trakais, traks, mīlulītis, sīkais (sīkais dirsa), džeks, mātišķums, nieki, nenirvanīga, ārprāts, maģītis, gičas, vinčuks. Poļu valodā ir vārdi, kurus varam lietot iepriekš minēto vietā, bet bieži būtu jāizmanto vairāk nekā viens vārds, piemēram: jefiņš – frajer, nieudacznik; bandīts – bandyta (šo vārdu poļu valodā nevaram lietot "Jelgavas 94" tulkojumā, jo bandyta poļu lasītājam saistās ar cilvēku kriminālistu, kuram ir saistība ar krimināllietām, kurš savā dzīvē darījis ļoti daudz slikta,  varam izmantot vārdu łobuz, cwaniak, bet neviens no tiem nav atbilstošs romāna stilam); vinčuks – winiacz. Kad runājam par vārdu ārprāts, raisās pārdomas, vai autors raksta par prāta slimību vai par stāvokli, kad cilvēks ir ļoti laimīgs. Latviešu maģītim un gičām poļu valodā nav ekvivalenta. Tie ir vārdi, kas bijuši populāri 20. gadsimta 90. gados un kas atspoguļo tālaika Latvijas realitāti. Iespējams, mūsdienās daudzi nezina, kas ir maģītis. Ja netiek lietots kāds ekvivalents poļu valodā, tulkotājam vajadzētu sniegt vārda un konteksta skaidrojumu. Grūtības tulkošanā varētu sagādāt arī šādi teikumi: izšķaidīšu savas smadzenes visu priekšā; katrs bija taisījis lielākus sūdus; kā bliež pa barabāniem; uzrullēto lūpu slēpdams, ielīdu gultā; Žukovka (rajona nosaukums). Poļu versijā vajadzētu daudz vairāk vārdu, lai iztulkotu šos teikumus, un, manuprāt, te ir vajadzīgi tulkotāja skaidrojumi, piemēram, vārda Žukovka gadījumā.

Kopumā jāsaka: poļu lasītājs pārzina visjaunāko Latvijas vēsturi, taču Jāņa Joņeva romānā parādās izteikumi, kuri ir saprotami tikai tiem, kas par Baltijas pagātni zina kaut ko vairāk: piemēram, barikādes; visdziļākā, visskaistākā Latgale; dienests aiz polārā loka, kur lidlauki iznirst no pazemes. Lasītājam, kurš nekad nav iepazinis Baltijas vēsturi, ir grūti uzreiz saprast, ko autors gribējis pateikt ar vārdiem barikādes vai dienests aiz polārā loka, tāpēc šeit noteikti būtu vajadzīgs vēsturiskā konteksta skaidrojums.

Visu rezumējot, jāsaka: Joņeva romānu "Jelgava 94" poļu valodā ir iespējams tulkot, un tas būtu jātulko, jo tā ir grāmata par visiem pusaudžiem, kuri dzīvojuši iepriekšējā gadsimtā, un arī visiem tiem, kas dzīvo tagad – šajā gadsimtā. Lai gan tagad ir citas rotaļlietas un izklaidēšanās iespējas, būtībā pusaudžu problēmas gan agrāk, gan tagad ir vienādas. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka, tulkojot šo grāmatu, būtu nepieciešams izskaidrot kultūras un vēsturisko kontekstu: tas palīdzētu iedziļināties Latvijas un visas Baltijas pasaulē.

Cilvēki, kuri bija pusaudži 90. gados, un tie, kuri tagad ir jaunieši, norāda, ka šī grāmata ir par viņiem. Tas liek domāt, ka kopīgais starp 20. un 21. gadsimtu vēl ir manāms.

 

Mani sauc Lesław, esmu no Polijas. Studēju latviešu un lietuviešu valodas Varšavas Univeristātē, tagad esmu piektajā kursā. Studējot latviešu valodu, mācījos arī par Latvijas vēsturi un kultūru. Man interesē jaunākā latviešu literatūra un vēsture, un, protams, valoda. Man patīk studēt svešvalodas, jo ar valodas palīdzību varu iepazīties ar Latvijas literatūru un kultūru. Mana vismīļāka vieta Latvijā ir Kolkasrags.