Par mums

Šobrīd portāls Ubi Sunt nav aktīvs.

***

Ubi Sunt ir jautājums. Jautājums, kas radošus un zinātkārus prātus mudina meklēt – atbildes, iedvesmu, zināšanas. Portāls Ubi Sunt lūkos rast atbildes uz jautājumiem, kuri saistīti ar literatūru: kas ir literatūra? Kāda ir literatūra? Kas notiek literatūrā? Kāds ir literārais process Latvijā? Vai literatūra ir vajadzīga? Un, protams, Ubi Sunt jeb kur ir literatūra?

Ubi Sunt ir Latvijas Universitātes literatūras un kritikas portāls. Portāla darbību nodrošina LU Humanitāro zinātņu fakultāte un tās studentu un darbinieku veidota redkolēģija. Mūsu mērķis ir aplūkot ar literatūru saistītos notikumus, procesus un aktualitātes Latvijā, sniegt studentiem iespēju publicēt grāmatu recenzijas, literāru pasākumu aprakstus, intervijas ar literātiem, kā arī izpausties ar literāro jaunradi.

 

Ubi Sunt redkolēģijā līdz 2020. gada beigām darbojās:

Ruta Kurpniece, galvenā redaktore

Dažādi stāsti, teksti un lasīšana mani pavada jau no bērnības. Pēdējo gadu laikā šī aizraušanās ir kļuvusi bīstami nopietna. Tāpēc es arvien biežāk sev uzdodu jautājumu: "Mana dzīve ir literatūra vai literatūra ir mana dzīve?" Pieļauju, ka to noskaidrot neizdosies vēl ilgi, varbūt pat nekad, tomēr par vienu gan esmu pārliecināta – es dzīvoju grāmatu klimata joslā. Ubi Sunt ir platforma, kur satikties visiem šajā klimatā dzīvojošajiem un sniegt ieguldījumu ne tikai kritikas, bet arī kultūras dzīves apskata telpā.
 

Signe Viška, satura redaktore

Uzaugot biju diezgan liela nepraša saimnieciskās lietās – nemācēju griezt rasola sastāvdaļas sakarīgos gabaliņos un ravējot atstāju aiz sevis kara lauku, līdz ar to man iespieda rokās grāmatu un teica: "Atpūties, bērniņ, palasi!" Bērniņš ņēma un palasīja. Un izdomāja arī parakstīt. Tagad esmu izaugusi, iemācījusies gatavot pieklājīgus salātus un ravēt vagas tā, ka vecmammai prieks, bet to lasīšanu un rakstīšanu neesmu metusi pie malas nekad. Un tagad esmu šeit, Ubi Sunt, kur pasauli iegriež tekstu un autoru piedzimšanas.

 

Madara Līgotāja, valodas korektore

Literatūra ir mans dialogs ar sevi, sabiedrību, laikmetu un vēsturi. Ikvienā grāmatā, tāpat kā teātra izrādē, kinofilmā un mūzikā, esmu atradusi kaut ko radniecīgu un nozīmīgu – daļu no dvēseliskā un maģiskā. Ar literārajiem darbiem es meklēju, izzinu un atrodu sevi pasaulē un pasauli sevī. Lasīšana, manuprāt, ir terapeitiska nodarbe, kas profilakses nolūkos ļauj no jauna sastapt un draudzīgi uzsist uz pleca vai sarāt iekšējos velnus un dievus. Ubi Sunt ir daudzveidīgu un neizsīkstošu jautājumu, atbilžu, emociju un zināšanu ceļš. Atliek tikai noticēt sev un kopīgi doties uz priekšu.

 

Mārtiņš Laizāns, projekta vadītājs

Literāri teksti ir ieaudušies manā ikdienā un iknaktī. Uz jautājumu par pēdējo izlasīto grāmatu vienmēr apmulstu, jo vienlaikus lasu veselībai bīstami daudz un dažādu tekstu – gan antīkos, gan renesanses vernakulāros un jaunlatīniskos, gan bizantiskos, reizēm atšķirot arī ko "svaigāku". Ubi Sunt uzskatu par lielisku iespēju studentiem apgūt un izkopt recenziju rakstīšanas pamatprasmes, tajā pašā laikā veicinot diskusiju Latvijas kultūrtelpā par literatūru un citiem kultūrprocesiem.

   

Portāla darbību atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

   

Ubi Sunt komandas ex-biedri:

Liene Kāposta, satura redaktore

Man patīk iztēloties literatūru kā tādu borhesisku bibliotēku – bezgalīgu telpu, kurā mijiedarbojas visi jau radītie un arī vēl neeksistējošie teksti, kas ik teikumā iekodējuši cilvēka domāšanas vēsturi. Nevaru iedomāties interesantāku nodarbi par skraidīšanu pa šīs bibliotēkas kāpnēm un centieniem aptvert visas iespējamās burtu kombinācijas.

Ubi Sunt ir platforma, kas ļauj to darīt: mēģināt likt kopā kustīgās mozaīkas gabaliņus un jautāt, kas, kur, kā un kāpēc ir. Turklāt šo jautājumu var uzdot ne tikai profesionāls literatūrkritiķis, bet arī students, kas sper pirmos soļus literatūras vērtēšanā.

 

Zita Kārkla, galvenā redaktore

Literatūra lielākoties ir neredzama – tās ir burtu, vārdu, teikumu virknes, kuras izlasot tēli piedzimst katra iztēlē, lasot es redzu vienu – aprakstītu papīru, bet ieraugu ko citu – iztēles pasaules. Reizē literatūra ir arī ar maņām uztverama – aprakstītas papīra lapas pirkstos, burtu reljefs uz grāmatas vāka, krāsas, papīra smarža. Tekstu var pētīt, pievērst uzmanību, pasvītrot, izdarīt piezīmes uz teksta malām, reizēm atceros vietas, kur esmu to lasījusi, – smilšu graudi, starp lapām nejauši iekritusi kāda koka sēkla, ielikta vilciena biļete, lai kaut ko atzīmētu, – caur tekstu atnāk atmiņu brīdis no reāli piedzīvotā. Un reizēm pieķeru sevi dzīvojot kopā ar kādu no lasītajiem tekstiem. Pavisam tuvu teksta pieredze un pieredzes teksts. Kopā ar Ubi Sunt – rakstītais vārds ir radoša izpausme, daļa no literārā procesa un atbildība.

 

Evelīna Zilgalve, valodas korektore

Manas dzīves pamatā ir vārds – mācu vārdus, stāstu par vārdiem, konsultēju vārdu lietojumā, laboju un mainu vārdu savstarpējās attiecības. Ubi Sunt vaicā un arī lūko atbildes, turklāt šeit izpausties var paši studenti, kas ir tik ļoti svarīgi, lai veidotu saķeri ar realitāti ārpus lekcijām.