Lai piedod lasītājs un dzejas cienītājs, lai piedod apgāds, redakcija un dzejnieks, sauciet par haltūru, bet, nedaudz aizņemoties formu no Eduarda Aivara, citādi par "Idillēm" nespēju, un nav arī vērts.

ŠIE IR VĀRDI, KAS RĀDĪJĀS/RADĪJĀS, LASOT ULDA BĒRZIŅA "IDILLES":

valodelotis

Bērziņš vārdu birzī

ko valoddaŗis aŗis?

vārdsmojumi

savārdojums (skat. Šklovski)

panorāmtairīdi

Bērziņš skolo valodu

pierūķotā valoda (atcerējos "Eddas dziesmas")

pirmvārdi & salikteninājumi

bābeletristika (Uldis Bērziņš pateicas Nimrodam)

mīktserrības (mīksteŗŗības, mīkst-r rības!)

visumrade ar vārdu (noticēju Jāņa evaņģēlijam)

cik mūsdienīgi, tikpat mūžīgi

vārdu izguve no gara un to pārtapināšana valodas miesā

dziesmes viesme

rakstu riesme

dzejas diesme

aizsenais skanīgums (kad vārdi saskandēja ar saturu?)

pirmvaloda bija dzeja

Mēbiusa sīpols (mūžīgā pārlasīšana)

par pliekanu IDE koks vien

viedmaiņa

valodīte kuplastīte (saldmēlīte?)

ramtaimīti

Dichtung und Vārdheit

visaugstākā dziesma

valodu mēļaine

dainskanīgi

Vecrīgas ablatīvi

"salīp ar dzintaru vārdi" (16)

vārdup rautais

kas?kad?ieris

grūsnaļa

dzi!rksts

dulce dulciusque

¿ jautājumis ?

mūžīgais melnraksts

visvalodis

"par ko tie dzejojuši – no malas neizjust" (67)

Bērziņš dzejo, Dievs klausās

 

Novēlu visiem patīkamu Ulža Bērziņa "Idiļļu", kā arī citu dzejas krājumu un atdzejojumu lasīšanu!

Dalīties