Apgāds "Mansards" laidis klajā Veltas Sniķeres grāmatu "Dainas", kurā apkopotas dzejnieces atdzejotās latviešu tautasdziesmas, kā arī viņas dzejas izlasi angļu valodā "Husks". Grāmatu atvēršanas pasākumi norisinājās 23.–25. janvārī Londonā, kur kopš 1946. gada mīt dzejniece.

Velta Sniķere dzimusi 1920. gada 25. decembrī, ir latviešu dzejniece un jogas pasniedzēja. Uzaugusi neatkarīgajā Latvijā. Studējusi filozofiju un vēsturi Latvijas Universitātē un salīdzinošās reliģijas King’s College Londonā. Bijusi Rama Gopala indiešu dejas trupas dalībniece. Aktīvi darbojusies starptautiskajā PEN klubā un Britu līgā Eiropas brīvībai (British League of European Freedom). Viena no organizācijas British Wheel of Yoga dibinātājām. 2004. gadā saņēmusi PBLA Kultūras fonda balvu, 2007. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Par sirreālisma un avangarda dzejnieci dēvētā Velta Sniķere ilgi uzskatījusi, ka latviešu tautasdziesmas nevar un nevajag tulkot, līdz nākusi pie atziņas, ka tas ir iespējams, ja seko augstvērtīgas dzejas tulkošanas principiem.

"Pateicos senajām dainām par lielo prieku, ko man sagādājusi to mazvārdības lakonisma izteiksmes augstā meistarība un dzīves un vienības svinēšana. Sniedzu sevis atdzejotās dainas. Tulkošanas abrā rūgst vēl citas," dzejniece raksta grāmatas ievadvārdos.

Latvijas Valsts prezidente (1999—2007) Vaira Vīķe-Freiberga grāmatas "Dainas" priekšvārdā raksta: "Personiski pazīstot Veltu, zinu par viņas ilgi loloto sapni pieņemt izaicinājumu un parādīt, ka valodas barjeras jāpārvar un var tikt pārvarētas. Kurš gan to spētu paveikt labāk par dzejnieci, kura raksta divās valodās? Priecājos, ka viņas sapnis ir kļuvis par īstenību, un vēlu panākumus angliski runājošo lasītāju vidū."

Rakstnieks Zigmunds Skujiņš: "Dainas ir mūsu tautas izdziedāta Bībele. Velta Sniķere savukārt ir unikāla ar to, ka, saprotot šo tekstu daudzslāņaino filozofisko dziļumu, ķērusies pie to tulkošanas. Un viņai tas izdodas."

Veltas Sniķeres dzeja publicēta kopkrājumā "Trīs autori" (1950, kopā ar Ojāru Jēgenu un Dzintaru Sodumu), krājumos "Nemitas minamais" (1961), "Piesaukšana" (1967), Latvijā izdotajās grāmatās "Lietu mutes" (1991), "Pietuvoties vārdiem" (2003, klausāmgrāmata 2009) un "Pieredze" (2010). Angļu valodā atdzejojusi Andreja Eglīša, Zinaīdas Lazdas, Vizmas Belševicas un citu autoru dzeju. 2009. gadā iznākusi Veltas Sniķeres atmiņu grāmata "Savādībiņas" (2009).

Veltas Sniķeres dzejas izlase "Husks", kas apkopo viņas angļu valodā rakstītos darbus, ir kā meditācija, un dzejnieces daiļrades cienītājs atpazīs viņai raksturīgo maģijas un simbola poētiku un saikni ar dažādu tautu arhetipisko un mītisko pasaules izjūtu un tēlainību. Sniķeres dzejoļu lakonisms un spriegums tuvs dainu piesātinātajam ietilpīgumam.

Grāmatu atvēršanas pasākumos Londonā tika daudzināts Veltas Sniķeres ieguldījums dzejas un jogas pasaulē kā latviešu, tā angļu sabiedrībā un demonstrēta Agra Krūmiņa un Sarmas Krūmiņas (Lielbritānija) filma "Velta". Sarīkojumos piedalījās literatūrzinātniece Sintija Kampāne un apgāda "Mansards" vadītājs Jānis Oga. Sarīkojumus organizēja Britu-latviešu asociācija (Deivids Klarks) ar LR Ārlietu ministrijas un LR vēstniecības Liebritānijā atbalstu, Daugavas Vanagu Fonds, Agris, Gunta un Sarma Krūmiņi.

Dalīties