Š.g. 6. decembrī Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātē (HZF) notiks XIII starptautiskā zinātniskā konferencē "Literatūra un reliģija". Šī gada konferences vadmotīvs – tēvu grēki literatūrā, mākslā un kultūrā.

Konferencē tiks skatīts tēva grēku motīva atspoguļojums sengrieķu tekstu liecībās,  latviešu un cittautu literatūrā, folklorā, Latvijas dokumentālā kino detektīvos un citur.

Konferences materiāli tiks publicēti rakstu krājumā "Literatūra un reliģija".

Konference notiek 6. decembrī no plkst. 9.30 līdz 17.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a 305. auditorijā.

Visi interesenti laipni aicināti!

Konferenci atbalsta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, literatūrkritikas vietne www.ubisunt.lu.lv un teātra procesu vietne www.kroders.lv.

 

KONFERENCES PROGRAMMA

XIII Zinātniskā konference Literatūra un reliģija.

Tēvu grēki: literatūrā, mākslā un kultūrā

2019. gada 6. decembrī

 

LU Humanitāro zinātņu fakultātē

Rīgā, Visvalža ielā 4a, 305. auditorija

 

9.00–9.20 Reģistrēšanās

 

9.20 Konferences atklāšana – profesores Dr. philol. Ievas Kalniņas uzruna

 

9.30–11.00 sēdi vada Sigita Kušnere

Vita Paparinska. Senču noziegums un soda pārmantojamība sengrieķu tekstu liecībās

Ingrīda Kleinhofa. Amīna Maalūfa vēsturiskais romāns "Tanjūsa klints" – stāsts par vecāku grēku izpirkšanu mūža garumā

Linda Zulmane. Grēka koncepts Andrieva Niedras prozā

Ilona Miezīte. Ētiskā problemātika paaudžu mantojuma gaismā Andrieva Niedras stāstā "Pēteris Salna"

 

11.00–11.30 Kafijas pauze

 

11.30–13.00 Sēdi vada Ingus Barovskis

Sigita Kušnere. Neesošo tēvu grēki. Mūsdienu latviešu prozas piemēri

Liene Linde. Mūsu tēvu noslēpumi: Latvijas dokumentālā kino detektīvi

Ieva Kalniņa. Tēva grēki Vladimira Kaijaka romānā "Enijas bize"

Elīna Drulle. Paaudžu attiecības Noras Ikstenas darbos

 

13.00–14.00 Pusdienu pārtraukums

 

14.00–15.30 Sēdi vada Māra Grudule

Velga Vēvere. Īzaka klusēšana Sērena Kirkegora darbā "Bailes un trīsas"

Ingus Barovskis. "Tēvu grēka" koncepts Velgas Kriles dzejā un dramaturģijā

Kristiāna Kuzmina. Vardarbības aspekts Roberta Sēļa romānā "Vinardu tirāns"

Jevgēnijs Gruznovs. Grēks un tikums kristietībā: vecticībnieku skatiens

 

15.30–16.00 Kafijas pauze

 

16.00–17.30 Sēdi vada Ieva Kalniņa

Karīna Krieviņa. "Par vēlu rādīt dūres…" (tēvu grēku atspoguļojums lirikā)

Ieva Bukša. Mūzika, mīlestība un grēks Maijas Krekles romānā "Melanholiskais valsis"

Arturs Skutelis. Grēks un identitāte Pāvila Rozīša romānā "Divas sejas"

Māra Grudule. Tēva grēks Pāvila Rozīša dzejojumā "Jaunavības tronis" (1919)

 

Konferences organizācijas komiteja: prof. Ieva Kalniņa, prof. Māra Grudule, lektore Sigita Kušnere, doktorants Arturs Skutelis.

Informācijai un jautājumiem: ieva.kalnina@lu.lv

Dalīties